Lunes - Jueves 9h-19:30h | Viernes 9h-14h

Nul·litat de l’Aval Personal en els Crèditos i Avals ICO COVID-19

NUL·LITAT DE L’AVAL PERSONAL EN ELS CRÈDITS I AVALS ICO COVID-19

Amb causa en la declaració de l’Estat d’Alarma el govern va aprovar mitjançant el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, una Línia d’Avals de l’Estat de fins a 100.000 milions d’euros, amb la intenció de pal·liar els efectes econòmics i socials de la pandèmia que estaven sofrint nombroses empreses, autònoms i pimes.

Les empreses i autònoms podien a través de les seves entitats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents. Després, per Acord de Consell de Ministres de 30 de novembre de 2021, es va ampliar el termini de sol·licitud dels avals fins a l’1 de juny de 2022. Aquests avals -la finalitat dels quals era facilitar la liquiditat necessària per al manteniment d’empreses i per a sosteniment de l’activitat empresarial- es van oferir de manera precipitada i amb falta de transparència.

Els empresaris, autònoms i fiadors estan en peu de guerra contra les entitats financeres, , perquè la informació que van rebre per part de l’entitat financera va ser que, en cas d’impagament, l’avalador o fiador (normalment persona física i administrador de la societat) tan sols respondria d’un 20% de l’import del préstec i no del 100% com ara de forma sobrevinguda se li exigeix, perquè en tot moment es va comunicar que l’Estat avalava el 80% del préstec i el garant o fiador tan sols el 20%. Fins i tot, en alguns casos, contravenint la Llei, algunes entitats financeres van cancel·lar deute no avalat amb ICO’s, passant de tenir posicions amb risc a deixar de tenir-les.

Les primeres execucions i demandes per part de les entitats financeres contra els fiadors i garants reclamant el 100% del préstec obliga a aquests a activar la defensa dels seus interessos, reclamant la nul·litat parcial del préstec ICO, perquè tan sols quedaven obligats a pagar el 20% (no el 100%) en cas de morositat del deutor principal.

Sí encara no tens clar què són els Avals ICO COVID-19 i com reclamar o defensar-te, contacta amb nosaltres i t’assessorarem de manera presencial o telemàtica.

Entrades relacionades